ADOMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK

 

BEVEZETÉS

 

A TámUgatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány célja:

Az Alapítvány célkitűzése, hogy a 7. pontban felsorolt, az Ectv. 2.§ 20. pontja szerint közhasznúnak minősülő tevékenységek végzése révén, fogyatékos, beteg, hátrányos helyzetű személyek jogainak, esélyegyenlőségének előmozdítása, életminőségük javítása, önálló életvitelük támogatása, valamint rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások biztosításával közvetlenül és közvetve szolgálja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.törvény 21.§a)-g) pontjaiban, valamint a 27.§ és 27/a.§-aiban meghatározott közfeladatok végzését.

Az Alapítvány a céljainak elérése érdekében a következő fő feladatot végzi: Terápiás célú kutyák és kutyás szakemberek képzése és alkalmazása gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai, habilitációs és rehabilitációs folyamatokban, illetve diagnosztikájában, fogyatékos személyek meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő fejlesztését célzó programokban való részvétel speciális feladatok ellátására alkalmas segítőkutyák alkalmazásával.

Az Alapítvány szolgáltatásait legfőképpen a fogyatékkal élők, valamilyen betegségben szenvedők, hátrányos és halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű személyek és családtagjaik, a gondviselőik, a gondozóik, az őket ellátó egészségügyi, köznevelési, szociális, habilitációs, rehabilitációs és segítő intézmények, civil szervezetek és szakemberek (orvosok, terapeuták, konduktorok, pszichológusok) vehetik igénybe

 

Az adományozási feltételek és az adományozás célja

Jelen Adományozási Feltételek tartalmazza az adományozáshoz kapcsolódó szabályokat, amely a TámUgatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) weboldal: (https://tamugatok.hu/) részére történő pénzadományozásra vonatkozik. A jelen Tájékoztató tartalmazza az Alapítvány és természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozó) közötti kapcsolatra vonatkozó szabályokat (Alapítvány és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek).

Az adományozás célja, hogy az Adományok nyújtása biztosítsa az Alapítvány tartós  működését és a céljai megvalósításához hozzájáruljon. Az Adományokat az Alapítvány a céljainak a megvalósítására fordítja és az ezzel kapcsolatos működés fenntartásra. Az Alapítványt bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal.

Az adományozás módja lehet pénzbeli és tárgyadomány. A pénzbeli adományok nyújthatóak a weboldalon keresztül bankkártyás átutalás útján, illetve banki átutalással vagy bármilyen  egyéb módon, amiben a Felek megállapodnak, az alapítvány pénztárába történő befizetéssel.

 

A https://tamugatok.hu/ Weboldal üzemeltetője:

Név:                            TámUgatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány
Székhely:                    2092 Budakeszi, Eszter u. 28-30

Nyilvántartási száma: 13-01-0004099

Képviselő:                   Varga Viktória

E-mail:                        info@tamugatok.hu

 

Bankkártyával történő Pénzadománygyűjtés menete

Bankkártyával történő adományozás lehetősége a https://www.tamugatok.hu/tamogass-minket/ oldalról  érhető el.

Bankkártyás fizetés esetén az alábbi adatok megadása szükséges:

– Név (kötelező)

– E-mail cím (kötelező)

– Összeg (kötelező)

– Telefonszám (opcionális)

– Üzenet (opcionális)

 

Az online bankkártyás adományozás a Stripe Payments Europe Ltd. rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A kereskedő a kártya utolsó 4 számjegyét, valamint a kártya típusát megkapja és tárolja az ügyfél számára, az ügyfélportál felületén történő azonosíthatóság céljából.

Stripe Payments Europe Ltd.

Cégjegyzékszám: 513174

Adószám: IE 3206488LH

Székhely: C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland

Postacím: C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland

E-mail: dpo@stripe.com

Webhely: https://stripe.com

Használati feltételek: https://stripe.com/en-hu/ssa

 

Bankkártyás adományozás az adományozás kezdeményezése esetén az adatok megadását, az Adományozási Feltételek és  az Adatvédelmi tájékoztató elolvasását és a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást követően az Érintett átirányításra kerül a Stripe fizetési rendszerrel kapcsolatos tájékoztató oldalra, majd a Stripe fizetési felületére. Ezen az oldalon további adatok megadására lesz szükséges az adományozás teljesítése érdekében. A Stripe által külön erre a célra kialakított felületen lehetőség van az ott előre megadott összegű Adomány nyújtására. A Stripe rendszerén keresztül az adományozás díjmentes.

A fizetéshez Stripe regisztráció nem szükséges, de a Stripe ÁSZF-jének elfogadása szükséges.

A Stripe rendszerben megadott bankkártya adatok az Alapítvány részére nem kerülnek  továbbításra, azokat kizárólag a Stripe kezeli.

 

Bankkártyás adományozás esetén az Érintett által a Stripe rendszeren megadott személyes adatokat a Stripe kezeli a hatályos szabályzatának megfelelően. A Stripe adatvédelemi tájékoztatója és szolgáltatás használati feltételei a következő linken érhetőek el: https://stripe.com/en-hu/ssa Az Alapítvány a Stripe által működtetett rendszeren megadott adatok kezeléséért nem vállal felelősséget.

 

Banki átutalással történő Pénzadománygyűjtés menete

Az adományozás történhet banki átutalással, ebben az esetben az alábbi adatok szükségesek:

  • Számlatulajdonos neve: TámUgatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány
  • Számlaszám: 11742348-21456671
  • Közlemény: adomány

 

Készpénz formájában történő Pénzadománygyűjtés menete

Készpénz adomány esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen:

E-mail:                        info@tamugatok.hu

 

Tárgyadománygyűjtés  menete

Tárgy adomány esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen:

E-mail:                        info@tamugatok.hu

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adományozó az Adomány teljesítésével lemond az Adomány bármilyen jogcímen történő visszakövetelésének lehetőségéről.

Az Alapítvány a jelen Adományozási feltételeket bármikor módosíthatja. A módosítás nem   vonatkozik a már biztosított Adományokra, illetve azok felhasználására.

 

Budapest, 2022. 02. 09.

TámUgatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány